چگونه از اشتباهات در زندگی نهراسیم

نهراسیدن از اشتباهات

چگونه از اشتباهات در زندگی نهراسیم

اعتماد به نفس درونی

همه ما تا به حال حداقل برای چندین بار دچار اشتباه شده ایم. اشتباهات در زندگی همه ما وجود دارند. بسیاری از ما نسبت به خطاهایمان آلرژی پیدا کرده ایم و اگر مرتکب اشتباهی شویم خود را می بازیم. بسیاری دیگر ازکوچک ترین اشتباهات زندگی می ترسیم و آن ها را قابل قبول نمی دانیم و آنقدر خود را اذیت می کنیم که کم کم علائم افسردگی در ما نمایان می شود.

ترس از اشتباه کردن بزرگ ترین دشمن انسان هاست. باعث می شود آن ها سعی کنند کارهای محدودی را قبول کنند تا بتوانند آن ها را تمام و کامل انجام دهند. ولی چنین چیزی غیر ممکن است چون تغییر و اشتباه اجتناب ناپذیر است.

رابطه بین اشتباهات و عزت نفس

وقتی کودک بودیم والدین ما را سرزنش می کردند  چون به نیازهای آن ها پاسخ نمی دادیم. آن ها با سرزنش و تذکر، به ما پیغام بد بودن می دادند و ما باور می کردیم که بد هستیم. با سرزنش آن ها آموختیم که اشتباهات ما معادل بد بودن ماست.

آن ها با پذیرش مشروط به ما قبولاندند که اگر مرتکب اشتباهی بشویم و یا کار مورد نظرشان را انجام ندهیم بچه بدی هستیم و آن ها ما را دوست ندارند.

به تدریج با بزرگ شدنمان سرزنش های والدین را درونی کرده و خودمان را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده ایم مورد انتقاد قرار می دهیم. در درون خود منتقدی  به وجود می آوریم که گاه و بی گاه ما را به باد انتقاد می گیرد و به ما حمله می کند.

بعضی مواقع در نتیجه این انتقادها در مقابل اشتباهاتمان، حالت تدافعی می گیریم یعنی برای خطاهایی که انجام می دهیم دلیل تراشی می کنیم. بعضی مواقع نیز از ترس ارتکاب به اشتباه، فعالیت  ها و روابطمان را محدود می کنیم.

متاسفانه منتقد درونی ما در بسیاری از مواقع می گوید اشتباهات نشان دهنده بی ارزش بودن است و عزت نفس ما خدشه دار می شود. چون عزت نفس ریشه در پذیرش نامشروط خود به عنوان موجودی ارزشمند دارد. موجودی که خود را با وجود همه اشتباهات خود می پذیرد.

 

 

دشمنان اعتماد به نفس

با اشتباهات در زندگی چه کنیم

اگر دیدگاه خود را در باره اشتباه تغییر دهیم و آن را به صورت دیگری ببینیم معنی آن برای ما تغییر می کند. باید بپذیریم این حق طبیعی ماست که در زندگی اشتباه کنیم. پس باید اشتباهات را جزء طبیعی و یا حتی ارزشمند زندگی مان ببینیم

وقتی در زندگی دچار اشتباه می شویم معمولا از سرعتمان می کاهیم و دقت بیشتری به خرج می دهیم. منعطف تر شده و در مرحله آخر از آن درس آموخته و آن را پشت سر می گذاریم. به این ترتیب دیگر آن اشتباه را تا آخرعمر با خود حمل نمی کنیم.

اشتباهات آموزگار ما هستند

افرادی که خود را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش می کنند و دائم به فکر کار اشتباه خود هستند، فقط و فقط به عزت نفس شان آسیب می رسانند.

هیچ مهارتی بدون خطا کردن یاد گرفته نمی شود. اشتباه پیش نیاز یادگیری است. افرادی که تحمل اشتباه کردن را ندارند، چیزی یاد نمی گیرند. آن ها می ترسند کار جدیدی را شروع کنند زیرا با چالش های زیادی روبرو می شوند.

هر خطایی به شما می آموزد که چه کاری انجام دهید تا عملکردی درست داشته باشید. اگر هشیار باشید می توانید بیاموزید چه کاری درست است و می توانید برای رسیدن به هدف خود آن را به کار گیرید.

آگاهی از اشتباهات در زندگی

حق اشتباه کردن، حق واقعی یک انسان است. اگر آگاهی خود را افزایش دهید، اشتباه قبلی را دیگر تکرار نمی کنید. باید مسئولیت پذیر باشید یعنی عواقب کارها و اعمال خود را بپذیرید. آگاهی از عواقب اعمال خود و آمادگی برای آن ها باعث می شود اعمال خود را آگاهانه انتخاب کنید و به آن ها برچسب اشتباه نزنید.

هر کسی ممکن است یک اشتباه را چندین بار تکرار کند. برای افزایش آگاهی خود دو عمل می توانید انجام دهید:

  1. عواقب منفی اشتباه را تمام و کمال بنویسید. نوشتن کمک می کند در حافظه تان بماند و دیگر آن را تکرار نکنید.
  2. اولویتهای خود را مشخص کنید. مهم ترین هدفتان از تصمیمی که گرفتید چیست؟ آیا این اولویت امری مهم در زندگی شماست. آیا می تواند باعث تصمیم های اشتباه دیگری شود. برای تصمیم های جدید بررسی کنید که انگیزه تان همان الویت اشتباه نباشد. در هر امری قدری درنگ کنید تا اشتباه قبلی را تکرار نکنید.

دانش خود را در باره اشتباهات زندگی افزایش دهید

  • بدانید که اشتباه امری اجتناب ناپذیر است:

 همه انسان های بزرگ  اشتباه کرده اند چون آن ها نمی توانستند عواقب عمل شان را به طور کامل پیش بینی کنند و مثل هر انسان دیگری اگاهی آن ها نیز محدود بوده است. اگر شکست نمی خوردند شاید نمی توانستند به موفقیت های بزرگ دست یابند.

همه اشتباه می کنند چون آینده نامعلوم است و فقط می توان آن را حدس زد. هیچگاه نمی توان  آینده را کاملا پیش بینی کرد.

فهرستی از شخصیت های تاریخی و مشهور و موفق را که اشتباهات بزرگی انجام دادند را بنویسید.

  • بدانید که حتی شما هم اشتباه می کنید.

شما هم مانند هر انسان دیگری اشتباه می کنید. اما مهم این است که اشتباهات خود را بپذیرید.

فهرست دیگری از ده اشتباه بزرگ زندگی تان تهیه کنید. اولین اشتباه را در نظر گرفته و افکار و احساساتی که قبل از انجام آن عمل داشتید را به یاد بیاورید. آیا عواقب آن را پیش بینی می کردید؟ چه افکار و نیازهایی شما را به گرفتن آن تصمیم هدایت کرد؟ آگر به گذشته برمی گشتید و همان ادراک و نیازها را داشتید تصمیمی متفاوت می گرفتید؟

  • خود را ببخشید

شما کاری را که فکر می کردید درست است انجام داده اید. اگر موفق نشده اید و اگر خطای شما به نتایج بدی منجر شده بهای آن را هم پرداخته اید و عواقب آن را خودتان لمس کرده اید. اگر اشتباه شما به اطرافیانتان نیز ضرر رسانده لازم است که آن را جبران کنید.

همواره به یاد داشته باشید که اشتباه امری اجتناب ناپذیر است. کودک برای اینکه خوب راه برود باید صدها بار افتادن را تجربه کند. در فرایند یادگیری، اشتباه امری طبیعی است پس هرگز خود را به خاطر اشتباهات خود سرزنش نکنید. از آن درس بگیرید و خود را ببخشید.