شفقت چیست؟

شفقت چیست؟

تعریف شفقت

شفقت به معنای مهربانی، همدلی و کمک به خود و دیگران است.    شفقت یک مهارت است که می توان آن را یاد گرفت.  فرد مشفق با خود و دیگران همدلی می کند.

اساس عزت نفس احساس شفقت نسبت به خود است. وقتی نسبت به خود احساس شفقت می کنیم، خودمان را درک کرده و می پذیریم. اگر اشتباهی انجام دهیم خود را می بخشیم. انتظارات معقول از خود داریم، اهدافی تعیین میکنیم که قابل دستیابی هستند و خودمان را باارزش می دانیم.

شفقت سه بخش دارد: درک، پذیرش و بخشش

چگونه خود و دیگران را درک کنیم

درک خود و دیگران اولین قدم برای برقراری رابطه مشفقانه است که می تواند احساسات و نگرش های فرد را تغییر دهد.

بسیاری از اوقات ما پرخوری می کنیم، شکلات، شیرینی یا غذای زیادی می خوریم بعد از خودمان بدمان می آید و منتقد درون ما را سرزنش می کند اما اگر فکر کنیم که چرا به سمت این غذاها و تنقلات می رویم متوجه می شویم که در بسیاری اوقات برای رهایی از اضطراب و نگرانی ها به پرخوری می پردازیم.  با خوردن آرامش می یابیم و این درک اولین قدم در راه به دست آوردن دیدی مشفقانه  نسبت به خودمان است.

درک کردن مشکلات به این معنی نیست که برایش راه حل پیدا کنیم، بلکه ابتدا نحوه عملکردمان و اینکه در آن موقعیت خاص، بیشتر امکان دارد چه کاری انجام دهیم را متوجه می شویم.

برای درک دیگران لازم است خوب به آن ها گوش دهیمَ، از آن ها سوال کنیم تا متوجه شوند که به آن ها گوش می دهیم و در عین حال به احساسات آن ها نیز توجه داشته باشیم. در این صورت می توانیم با آن ها همدلی و همدردی کنیم در نتیجه هم آن ها حال خوب پیدا می کنندو هم ما احساس بهتری نسبت به خودتان به دست می آوریم.

 

برای شفقت باید احساس پذیرش داشته باشیم

پذیرش یعنی قبول واقعیت بدون اینکه قضاوتی داشته باشیم. چه این واقعیت را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم. پذیرش یعنی برای رسیدن به خواسته ها تلاش می کنید، از حداکثر توانایی ها استفاده کرده ولی خود را با دیگران مقایسه نمی کنید. خود را بابت شکست ها و اشتباهات تحقیر نمی کنید.

تمام احساسات خود را می پذیرید حتی اگر یک روز حوصله کار نداریم این احساس را می پذیریم ولی سر کار می رویم. اگر احساس رنج، خشم یا هراس داریم آن را نفی نمی کنیم. اگر این احساس ها بپذیریم راحت تر می توانیم در جهت رفع آن اقدام کنیم.

شخوردیم خود را یک شکست خورده ندانیم. اگر احتمالا احمقانه رفتار کردیم خود را احمق ندانیم. ما رفتارمان نیستیم. اینطور نباشد که کل وجودمان را با یک یا چند خطا زیر سوال ببریم.

اگر چاق هستید و یا زیادی لاغر هستید، واقعیت را بپذیرید. احساسات را کنار گذاشته و بدون اینکه قضاویی کنید واقعیت وجودی خود را بپذیرید. با پذیرفتن واقعیتها احساس آرامش خواهید داشت.

بخشش برای شفقت لازم است

بخشش هم مانند درک و پذیرش به معنی این نیست که آنچه را می بخشید دوست دارید. بخشش به معنای رها کردن گذشته و احترام به خود است.

فرض کنید در اثر خستگی و بی حوصلگی سر کودکتان فریاد می کشید. بعد پشیمان شده و احساس گناه کرده و خود را سرزنش می کنید. در اینجا بخشش خود به شما کمک می کند که در عین حال که از این اتفاق درس می گیریدَ، پرونده آن را ببندید. بدون اینکه تمام روز در فکرش باشید و خودتان را سرزنش کنید به کارهای دیگر بپردازید.

بخشش از نشخوار فکری جلوگیری می کند

وقتی از دیگران رنجشش داریم، بطور مدام این رنجش ها را مرور می کنیم، برای دیگران تعریف کرده و باز هم احساس رنجشمان بیشتر می شود.

مرور ذهنی که همان نشخوار فکری است باعث درد و احساس قربا نی بودن بیشتر می شود و همچنین باعث می شودکنترل افکار را از دست بدهیم و سلامت جسمی و روانی ما به خطر بیفتد.

با بخشیدن و رها کردن کسانی که به ما آزار رسانده اند، خودمان رها شده و از خشم و کینه و نفرت آزاد می شویم.

شفقت کامل با بخشش

وقتی شفقت کامل می شود که آن را نه فقط نسبت به خودمان بلکه نسبت به دیگران نیز احساس کنیم. اگر نمی توانید آنطور که باید خود را دوست داشته باشید سعی کنید شفقت خود را نسبت به دیگران افزایش دهید.

بعد از اینکه یاد گرفتید نقاط ضغف دیگران را درک کنید، بپذ یرید و ببخشید آنگاه معایب خودتان دیگر بزرگ به نظر نمی رسند.. پس می توانید نسبت به خود نیز شفقت داشته باشید.